Zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Sdružením GEO o.s., se sídlem v Kladně ul. Komenského 579, 27201, Czech Republic, IČ: 01336088  (dále jen "Společností", “Sdružení“ či „Správce“), jakožto správcem, zpracovány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to:

– platná e-mailová adresa;
– jméno a příjmení;
– telefonní číslo;
– kontaktní adresa;
– doručovací adresa;
– identifikace profilu na sociální síti.

2. Stvrzuji, že mnou uvedené údaje jsou skutečně mými osobními údaji a že vyjádřený souhlas s jejich zpracováním je zcela dobrovolný. Beru na vědomí, že mám právo požádat příslušného zpracovatele, popřípadě přímo Správce osobních údajů, o poskytnutí informace o způsobu zpracování mých osobních údajů, o přístup k mým osobním údajům a o jejich opravu .

3. Beru dále na vědomí, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu: (i) požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci mých osobních údajů. V souvislosti s výše uvedeným se mohu obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud Správce nebo příslušný zpracovatel výše uvedené žádosti nevyhoví, nebo i přímo, bez předchozího podání žádosti.

4. Uvědomuji si, že tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů mohu kdykoliv zcela odvolat, a to na challengezone.cz@gmail.com, avšak odvoláním souhlasu se zpracováním mých osobních údajů mi bude znemožněno užívat služeb poskytovaných Správcem.

5. Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny těmto subjektům:

Aktuální seznam subjektů, kterým mohou být mé osobní údaje zpřístupněny je uveden na webových stránkách www.challengezone.cz, které jsou průběžně aktualizovány a informace na nich zveřejněné se proto budou v čase měnit tak, aby odpovídaly skutečnosti; aktuální informace proto kdykoli zjistím přístupem na uvedené webové stránky.

6. Zaškrtnutím políčka označeného textem „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ potvrzuji tento Souhlas se zpracováním osobních údajů a vyjadřuji srozumění s výše uvedeným textem.

TripAdvisor

Prohlédněte si recenze od lidí přímo z TripAdvisor.com

Načítám, prosím vydržte...